Adresă:

Oraș Ștefănești, str. Soarelui nr. 10A, județ Argeș

Telefon:

0040.722.509.937

Profil companie (scop și componente)

Asociația CCPA, organizată ca asociație profesională a brokerilor de asigurare, are drept scop principal:

– dezvoltarea și cooperarea în domeniul asigurărilor – reasigurărilor, intermedierii în asigurări și activităților conexe

– organizarea de activități în promovarea, susținerea și apărarea intereselor membrilor săi în relația cu orice alte entități, incluzând, dar fără a se limita la societăți de asigurare-reasigurare, autorități și/sau instituții publice, alte organizații care au legătură cu domeniul asigurărilor, în raport cu obiectul și scopul de activitate, potrivit statutului și în acord cu prevederile legale.

Valoare adăugată
Domenii
Obiective, domenii și forme de cooperare

Considerăm că prezența unei asociații profesionale a brokerilor de asigurare va aduce un plus de valoare proiectelor relevante din cadrul grupului de lucru. 

Ne propunem să oferim o analiză corectă a cerințelor de business din domeniul distribuției asigurărilor și soluții pentru crearea unui cadru instituțional eficient de dezvoltare a activităților de inovație în asigurări, susținute tehnologic.