Adresă:

Bdul Libertății n. 12, bl. 113, sc. 3, et. 6, ap. 68, sector 4, București, Romania, cod postal 040129

Telefon:

004031.130.06.05

Profil companie (scop și componente)

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ, creată în scopul dezvoltării şi extinderii colaborării şi cooperării în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

Scopul UNSAR îl constituie realizarea unui interes general al pieței de asigurări și reasigurări și sprijinirea activității membrilor în acest sens.

Obiective, domenii și forme de cooperare

Obiectivele UNSAR sunt:

a) Formularea și susținerea de propuneri, opinii și puncte de vedere, inclusiv asupra proiectelor de acte normative, metodologii, standarde și alte asemenea cu implicații în domeniul asigurărilor în relația cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice implicate;

b) Studierea, analizarea și exprimarea sau adoptarea unor poziții formale ale UNSAR asupra problemelor referitoare la asigurări şi reasigurări, precum şi realizarea legăturii şi a contactului permanent cu organismele interne şi internaţionale interesate în acest domeniu;

c) Apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor, membri ai UNSAR în legătură cu aspecte generale privind funcționarea pieței, promovarea activităţii de asigurări din România și a industriei asigurărilor pe plan intern şi internaţional;

d) Educarea populaţiei în ceea ce priveşte domeniul asigurărilor, importanța asigurărilor, prevenirea producerii pagubelor şi limitarea efectului acestora, inclusiv prin sprijinul acordat in acest sens altor persoane de drept public sau privat;

e) Organizarea și susținerea de activități privind calificarea și pregatirea profesională a personalului membrilor UNSAR;

f) Organizarea de acţiuni, schimburi de opinii în scopul respectării eticii și a concurenței loiale; promovarea celor mai inalte standarde etice si profesionale in industria asigurarilor;

g) Colectarea, procesarea şi publicarea datelor statistice privitoare la activitatea de asigurare / reasigurare cu respectarea legislației în vigoare în materie de concurență și a prelucrării datelor cu caracter personal;

h) Cooperarea cu asociaţiile şi organizaţiile similare din alte ţări şi participarea ca asociat cu drepturi depline, onorific sau observator la organisme şi asociaţii interne şi internaţionale de profil, în vederea realizării unor schimburi de experienţă cu privire la practica asigurărilor şi a coordonării activităţilor proprii cu alte asociaţii sau organisme specifice;

i) Sprijinirea şi facilitarea aderării membrilor săi la organismele internaţionale din domeniul asigurărilor;

j) Studierea şi propunerea de măsuri privind combaterea fraudei în asigurări;

k) Organizarea și promovarea în limitele legii a oricăror altor acţiuni menite să contribuie la realizarea efectivă a obiectivelor sale.